Česky | English

Začíná 30.9. ve 13:45

Budoucnost digitalizace a AI

Moonshot by Aspen CE
Moonshot by Aspen CE představil již třetí interaktivní konferenci s názvem Budoucnost digitalizace a AI. Ve dvou panelech se experti na digitalizaci a umělou inteligenci zaměřili na témata Vliv digitalizace a AI na českou společnost a Digitalizace českých firem.

Proč?

Program

Řečníci

Témata

VLIV DIGITALIZACE A AI NA ČESKOU SPOLEČNOST

Umělá inteligence (AI) je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita. Navzdory jejímu pokroku jsme daleko od akčních scénářů z filmu Terminátor.

 

Život bez AI a digitalizace by byl už jen těžko představitelný. Jsou úzce spjaty s naší každodenní činnosti. Počínaje filtrováním emailů, výběrem hudby, používáním navigace, až po rozhodnutí, jaké noviny si koupíme nebo koho budeme volit. Proto je klíčové, aby lidé pochopili základní principy AI a digitalizace a uměli využít jejich potenciál v 21. století. Digitalizace ovlivňuje všechny aspekty života v podobě zkvalitnění zdravotní péče a vzdělávání, zlepšení dopravy, zvýšení efektivity zemědělství, přispění ke zmírnění změny klimatu a mnoho dalšího.


Digitalizace a automatizace se stávají nedílnou součástí firem, pomáhá jim růst a být více efektivní. Očekává se, že v příštích pěti letech se počet pracovních míst vyžadujících dovednosti AI nebo strojového učení zvýší o 71% (Forbes). Nejlepší způsob, jak  se  posunout se vpřed a si udržet tempo s rychle se vyvíjejícím se pracovním trhem, je uvědomit si a osvojit si nové technologie kolem nás, včetně AI.

DIGITALIZACE ČESKÝCH FIREM

Implementace AI se je vhodná nejen pro velké podniky, ale i pro malé a střední podniky (SME). Zatímco velké podniky již dlouho využívají nové technologie k zefektivnění svých obchodních procesů, jako je strojové učení a AI. Malé a střední podniky se stále snaží pochopit, zda jim technologie umělé inteligence přináší nějaké efektivní řešení.

 

Malé a střední podniky mohou využít a těžit z AI několika způsoby: změnou jejich podnikatelského prostředí, zlepšením podmínek k podnikání, nebo tím, že jim umožní změnit své obchodní modely a postupy, které by zvýšily produktivitu.


Pro inspiraci uvádíme několik z mnoha případů, kde může umělá inteligence podporovat majitele malých a středních podniků při zlepšování jejich podnikání: marketing, sales, lepší customer service, posílení kybernetické bezpečnosti, CRM, Chatbot, výběrová řízení, bankovnictví apod.

Special Features

Essential 100

MOONSHOT STORIES

MOONSHOT MASTER CLASS

Odborníci z oblastí byznysu, vědy či informačních technologií nabídnou našemu publiku nový pohled na danou problematiku. Zároveň poskytnou kontext a nástroje, které mohou účastníky posunout dál.


 

MOONSHOT NOMINACE

Každý řečník zastupuje státní správu, firmu, instituci nebo produkt. Společně přicházejí s řešeními pro udržitelnější společnost.


 

INTERAKTIVITA

Každý bude mít možnost klást dotazy, hlasovat či komentovat průběh diskuse. Tím nám pomůžete navigovat myšlenky správným směrem.


 

Partneři

Budoucnost vzdělávání

V řadě již druhá Moonshot konference na téma vzdělávání se tentokrát soustředila zejména na region spojených států a shromáždila dohromady skupinu expertů, kteří se zaměřili zejména na výzvy v rámci témat Dostupnosti kvalitního vzdělávání a Rozvoji duševního zdraví dětí a mladistvých. Během panelů a bleskových diskusních vstupů se lídři a inovátoři z oblasti obchodu, státní správy, techniky, vedy a umění vyjadřovali k překážkám současného Amerického vzdělávacího systému a snažili se nalézt vhodná řešení.

Budoucnost státní správy

Budoucnost vzdělávání

Boj proti nerovnostem