Česky | English

Začíná 23.3. v 09:30 Středoevropského času

Moonshot pro učitele

Dopolední program NPI ČR

Dopolední část Moonshot by Aspen CE konference, kterou pořádá Národní pedagogický institut ČR. Podpora práce učitelů a ředitelů pohledem pěti špičkových odborníků. 

ZÁZNAM KONFERENCE ZDE

Proč?

Program
Informace o odpolední MOONSHOT BY ASPEN CE konferenci najdete ZDE

Řečníci

Témata

Program dopolední části

Národní pedagogický institut ČR

Partneři

Školní poradenské služby

Co si myslíte, že je ve vzdělávání důležitější: dobrý prospěch, nebo osobní pohoda žáka? Je prospěch nadřazený? A co by mělo být důležitější? Hledání odpovědí na tyto a další otázky se věnuje Lisa Randall, ředitelka Národního pedagogického centra ve Skotsku. Lisa nám představí podpůrný model, který pomáhá dětem, aby se naučily udržet svoji životní spokojenost a harmonii.

Rozvoj a podpora managementu

Ve Velké Británii se často řediteli stávají třídní učitelé s vynikajícími výsledky. Ovšem to, že skvěle zvládají tuto pozici, automaticky neznamená, že obstojí i jako ředitelé. Jako nový ředitel si Mark Frazer, Centrum evaluace a monitoringu myslel, že náplň jeho práce je definovaná už samotným názvem funkce – řídit. Co je však základem pro dobrého ředitele? Je důležitější být managerem, nebo leaderem? Jak se pozná efektivní ředitel?

Budoucnost a skills odborného vzdělávání

Digitalizace vzdělávání

Distanční výuka spolu a digitalizací ve vzdělávání je obrovskou výzvou, o které se hodně píše a debatuje a která ve svém překotném vývoji nastiňuje netušené možnosti i obrovská rizika. Manažer konzultant Daniel Franc nabízí zcela originální vidění a ve své přednášce se zabývá komplexními procesy změn a hledáním rovnováhy mezi chaosem a organizací. Chaos může být nepřehledným zmatkem stejně jako kreativním spouštěčem a dokonalá organizace dokáže problémy zjednodušit a zpřehlednit a stejně jako zcela paralyzovat jejich řešení. Kudy vede zlatá střední cesta?

Budoucnost kurikula

Škola by měla žáky vybavit nejen znalostmi, ale také klíčovými kompetencemi, které nám umožňují orientovat ve světě s jeho složitě provázanými vztahy. Mezi klíčové kompetence patří i emoční kompetence a právě na to, jak jejich rozvoj vpravit do kurikula, přednáší Carmel Cefai, ředitel Centre for Resilience and Socio-Emotional Health a profesor psychologie, University of Malta. Ten během své profesní kariéry vedl nespočet různých místních, národních, evropských a mezinárodních výzkumných projektů v oblasti sociálního a emočního učení, duševního zdraví ve školách, odolnosti a osobní pohody u dětí a mladistvých.