Česky | English

Začíná 23.3. ve 14:00

Moonshot by Aspen CE

BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ
Nová interaktivní virtuální konference o budoucnosti vzdělávání, která přinese ukázky výjimečné praxe pohledem diverzního panelu expertů a zástupců státní správy, byznysu a neziskového sektoru.

Proč?

Budoucnost i konkurenceschopnost našeho regionu je pevně spjatá s kvalitou a modernizací vzdělávacích systémů pro děti i dospělé. Pandemie prohloubila dosavadní problémy a znásobila potřebu rychlé a rozsáhlé transformace. Společně s představiteli a hybateli změn se zaměříme na dvě oblasti: Pedagogický leadership a Upskilling. Účastníci budou mít příležitost rozvíjet hlavní myšlenky řečníků a vyzvat je k dialogu

Program

Řečníci

Témata

Pedagogický leadership

Ředitelé se musejí potýkat s nadměrnou administrativní zátěží, složitou komunikací se zřizovatelem škol, státem a rodiči. Zároveň chybí střední článek v řízení školství, který by umožnil ředitelům se více věnovat pedagogickému leadershipu. Z mezinárodního šetření vyplývá, že tato oblast je v českém školství dlouhodobě přehlížena. Navzdory tomu je pedagogický leadership považován za jednu z nejdůležitějších činností ředitelů, protože má výrazný dopad na kvalitu výuky a na vzdělávací výsledky škol.

Upskilling

Základem upskillingu je celoživotní vzdělávání s cílem udržení a vytváření zaměstnanosti v rychle se měnící době. Potřeba celoživotního vzdělávání je často bagatelizována i přes to, že je nezbytným předpokladem pro budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky. Předpokladem pro konkurenceschopnost na trhu jsou nejen technické nebo digitální znalosti, ale i měkké dovednosti.

Special Features

Essential 100

MOONSHOT STORIES

MOONSHOT MASTER CLASS

Odborníci z oblastí byznysu, vědy či informačních technologií nabídnou našemu publiku nový pohled na danou problematiku. Zároveň poskytnou kontext a nástroje, které mohou účastníky posunout dál.


 

MOONSHOT NOMINACE

Každý řečník zastupuje státní správu, firmu, instituci nebo produkt. Společně přicházejí s řešeními pro udržitelnější společnost.


 

INTERAKTIVITA

Každý bude mít možnost klást dotazy, hlasovat či komentovat průběh diskuse. Tím nám pomůžete navigovat myšlenky správným směrem.


 

Partneři

Boj proti nerovnostem